Wilhelmus Rudolphus Voorvaart (1829-1895)
koperslagersknecht
66 jaar
 

zoon van Albert Lantink (Albertus) en Maria Anna Voorvaart
echtgenoot van Berentjediena Spreeuwers
echtgenoot van Maria Christina Gorens

Vermeldingen

  • Wilhelmus Rudolphus Lantink is geboren op 2 april 1829 14.00 uur te Appingedam (Huis 229 tweede wijk).
  • Wilhelmus Rudolphus Lantink is als geboren aangegeven op 3 april 1829 te Appingedam.
    • aangever: zijn vader Albert Willems Lantink
  • Wilhelmus Rudophus Voorvaart, zeeman, is bruidegom op 12 februari 1859 te Wildervank.
  • zeeman te Veendam, is bruidegom op 26 februari 1870 te Veendam.
  • is overleden op 2 juli 1895 te Amsterdam.

Beschrijving

Geboorteakte:
"gecompareerd Albert Willems Lantink, oud dertig jaren, van beroep kleermaker wonende te Appingedam, dewelke ons een kind van het mannelijk geslacht voorstelde waarvan de comparant verklaarde vader te zijn erkend, geboren te Appingedam in het huis getekend No. 299 tweede wijk op donderdag den tweeden april des jaars achttienhonderd en negen en twintig, des nademiddags om twee uur uit Maria Anna Voorvaart, oud vierendertig jaren, van beroep vroedvrouw wonende te Appingedam aan hetwelk hij de voornamen van Wilhelmus Rudolphus heeft gegeven"


Woonplaatsen

  in 1870     bruidegom     Veendam    

Beroepen

        vermelding beroep     werkman  
        vermelding beroep     zeeman  
        vermelding beroep     koperslagersknecht  
  in 1859     bruidegom     zeeman  
  in 1884     vermelding     schipper  
  in 1895     vermelding     werkman  


Copyright © 2021, Sietze Elsinga