Hendrik Piers Hiemstra (1773-1825)

52 jaar
 

zoon van Pier Hendriks Hiemstra en Waltje Baukes
echtgenoot van Jetske Pieters

Vermeldingen

  • Hendrik Piers is R.K. gedoopt op 17 maart 1773 te Bolsward (St. Martinus).
    • getuige: Minke Baukes Ipv Hendrik Piers
  • Hendrik Pieters, te Tzum, is bruidegom op 12 juni 1796 te Dronrijp.
  • Hendrik Piers is overleden op 25 juni 1825 te Dronrijp.
   ongedateerd
  • Hendrik Piers is geboren te Edens.


Woonplaatsen

  in 1796     bruidegom     Tzum    


Copyright © 2018, Sietze Elsinga