Ferwerda, Berber en Geertruida 
Foto.
 

Soort
Datering

bidprentjes
in 1908