Parenteel van Dirk Johannes Elzinga

Parenteel van Dirk Johannes Elzinga is bijgewerkt

Dirk Johannes Elzinga, is geboren in 1745 in Huizum en overleden in 1827 in Terbandsterschans. Hij trouwde in 1782 in Huizum met Angenietje Tjalkes Faber.
Uit dit huwelijk zijn 5 kinderen bekend: Tjalke Dirks Elzinga, Neeltje Durks Elzinga, Syttje Durks Elzinga, Attje Durks Elzinga en Elske Durks Elzinga.

Meer nakomelingen van deze personen zijn te vinden in de betreffende overzichten:
Parenteel van Dirk Johannes Elzinga (6 generaties)
of in een andere layout
Parenteel (nakomelingen) van Dirk Johannes Elzinga (6 generaties)