Parenteel van Dirk

Parenteel van Dirk is bijgewerkt

Dirk was de vader van Ite Dirks die in 1677 trouwde met Grietje Ennes.
Uit dit huwelijk zijn 3 kinderen bekend:

1. Enne Ites, die in 1726 trouwde met Botjen Burdes.
Uit dit huwelijk zijn 6 kinderen bekend.
Nakomelingen hiervan kregen als familienaam de Boer en Swaga (Zwaga).

2. Sibbeltje Ittes, die in 1719 trouwde met Zacharias Meinerts.
Uit dit huwelijk zijn nog geen kinderen bekend.

3. Dirk Ietes, die in 1716 trouwde met Waltje Wiebrens.
Uit dit huwelijk zijn 6 kinderen bekend, waaronder:  

 • Zoon Iete Dirks, hij trouwde in 1744 met Marijke Dirks Flapper, hun kinderen kregen de familienaam Flapper. Meer uitleg over de familienaam Flapper is hier te vinden.
 • Zoon Simme Durks, hij nam in 1811 als familienaam de naam van der Meer aan. Simme Durks van der Meer was getrouwd met Gatske Klazes.
 • Zoon Bauke Dirks, hij trouwde in 1748 met Minke Siebrens.
  Uit dit huwelijk zijn 11 kinderen bekend, waaronder:
  — Dochter Waltje Baukes, zij trouwde met Pier Hendriks Hiemstra (nakomelingen met familienaam Hiemstra)
  — Zoon Durk Boukes, hij trouwde in 1790 met Bottje Johannes de Boer (nakomelingen met familienaam de Boer)
  — Dochter Siebrig Baukes, zij trouwde in 1791 met Minne Rientses Bosma (nakomelingen met familienaam Bosma)
  —Zoon Siebren Baukes, hij nam in 1811 als familienaam de Boer aan. Siebren Baukes de Boer was getrouwd met Johanna Klazes Hobma (nakomelingen met familienaam de Boer)

Meer nakomelingen van deze personen zijn te vinden in de betreffende overzichten:
Parenteel van Parenteel van Dirk (6 generaties)
of in een andere layout
Parenteel (Nakomelingen) van Dirk (9 generaties)