Parenteel van Douwe Sieses

Parenteel van Douwe Sieses is bijgewerkt

Douwe Sieses trouwde in 1753 met Trientje Hiddes.

Uit dit huwelijk zijn 2 kinderen bekend:
Sieds Douwes Hobma en Hidde Douwes Hobma.

Meer nakomelingen zijn te vinden in de betreffende overzichten:
Parenteel van Douwe Sieses (5 generaties)
of in een andere layout
Parenteel van Douwe Sieses (nakomelingen, 6 generaties)