Parenteel van Geert Geerts

Parenteel van Geert Geerts is bijgewerkt.

Geert Geerts trouwde in 1777 in Rinsumageest met Dieuke Feitses.
Uit dit huwelijk zijn 6 kinderen bekend.

In 1793 trouwde Geert Geerts met Trijntje Reinders.
Uit dit huwelijk is 1 kind bekend:
Reinder Geerts Elzinga, geboren op 23 juli 1795 in Suameer.
Reinder Geerts Elzinga trouwde in 1822 met Geertje Durks Ronda.

Meer nakomelingen zijn te vinden in de betreffende overzichten:
Parenteel van Geert Geerts (4 generaties)
of in een andere layout
Parenteel van Geert Geerts (Nakomelingen 5 generaties)