Parenteel van Gerrit Ballings

Parenteel van Gerrit Ballings is bijgewerkt

Gerrit Ballings is overleden in 1748. Hij was gehuwd met Lutske Wijgers.
Uit dit huwelijk zijn 5 kinderen bekend, waaronder Balling Gerrits.
Balling Gerrits trouwde met Aaltje Johannes.
Uit dit huwelijk zijn 8 kinderen bekend geboren in Driesum, waaronder Gerryt Ballings Elsinga en Johannes Ballings Elsinga.

Meer nakomelingen van deze personen zijn te vinden in de betreffende overzichten:
Parenteel van Gerrit Ballings (5 generaties)
of in een andere layout
Parenteel (nakomelingen) van Gerrit Ballings (6 generaties)