Parenteel van Gerrit Lykles

Parenteel van Gerrit Lykles is bijgewerkt

Gerrit Lykles is de oudst bekende voorvader van Sietze Elsinga.

Gerrit Lykles, schoenmaker, trouwde in 1763 in Minnertsga met Rixt Sytzes.
Uit dit huwelijk zijn 10 kinderen bekend.

Een van deze kinderen was Sijtse Gerrits Elsinga, geboren in 1779 in Minnertsga.
Hij trouwde met Tettje Adams Akkringa.
Uit dit huwelijk zijn 8 kinderen bekend.

Meer nakomelingen zijn te vinden in de betreffende overzichten:
Parenteel van Gerrit Lykles (4 generaties)
of in een andere layout:
Parenteel van Gerrit Lykles (6 generaties)