Parenteel van Jan Obes

Parenteel van Jan Obes is bijgewerkt

Jan Obes trouwde in 1736 met Trijntje Klaases.

Uit dit huwelijk zijn 2 kinderen bekend:
Obe Jans en Meye Jans Hobma.

Meer nakomelingen zijn te vinden in de betreffende overzichten:
Parenteel van Jan Obes (5 generaties)
of in een andere layout
Parenteel van Jan Obes (nakomelingen, 6 generaties)