Parenteel van Jan Uilkes Elsma

Parentel van Jan Uilkes Elsma is bijgewerkt.

Jan Uilkes Elsma was gehuwd met Maaike Stoffels.
Jan Uilkes nam in 1811 als familienaam de naam Elsma aan.
Hij gaf 2 kinderen op, waaronder MaaikeJans Elsma, die in 1813 onder de naam Maaike Jans Elsinga trouwde met Jan Dirks Pelder.

Meer nakomelingen zijn te vinden in het betreffende overzicht:
Jan Uilkes Elsma