Parenteel van Jotje Annes

Parenteel van Jotje Annes is bijgewerkt.

Jotje Annes trouwde in 1741 in Nijega met Dotje Aukes.
Uit dit huwelijk zijn 4 kinderen bekend.
Zoon Auke Jottjes nam in 1811 als familienaam de naam Terpstra aan.
– dochter Dottje Aukes Terpstra trouwde in 1802 met Jan Willems Schaper een voorvader van Marga.

Zoon Anne Jottjes nam in 1811 als familienaam de naam Koiker aan. Zijn zoon Anne Jacobs Kooiker trouwde met Marijke Jittes Flapper.

Meer nakomelingen zijn te vinden in de betreffende overzichten:
Parenteel (nakomelingen) van Jotje Annes (6 generaties)