Parenteel van Sjoerd Hotzes

Parenteel van Sjoerd Hotzes is bijgewerkt.

Sjoerd Hotzes trouwde in 1746 in Wartena met Yfke Wopkes.
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend, waaronder Hotze Sjoerds Elsinga.

Hotze Sjoerds Elsinga trouwde in 1778 in Roordahuizum met Hiltje Hendriks.
Uit dit huwelijk zijn 7 kinderen bekend.
Hotze Sjoerds nam in 1811 als familienaam de naam Elsinga aan.
Hij woonde toen in Roordahuizen en gaf 5 kinderen en 1 kleinkind op.

Meer nakomelingen zijn te vinden in de betreffende overzichten:
Parenteel van Sjoerd Hotzes (4 generaties)
of in een andere layout
Parenteel van Sjoerd Hotzes (nakomelingen 6 generaties)