Parenteel van Wijbren Hessels

Parenteel van Wijbren Hessels is bijgewerkt

Wijbren Hessels trouwde in 1767 in Stiens met Reinou Clasis en in 1770 met Antie Cornelis.
Van Wijbren Hessels is 1 kind bekend, uit zijn huwelijk met Reinou Clasis.
Zoon Rein Wijbrens Elzinga trouwde in 1770 in Stiens met Grietje Sijtzes.
Uit dit huwelijk zijn 9 kinderen bekend.

Meer nakomelingen van deze personen zijn te vinden in de betreffende overzichten:
Parenteel van Wijbren Hessels (5 generaties)
of in een andere layout
Parenteel (nakomelingen) van Wijbren Hessels (6 generaties)