Parenteel van Wijpke Freerks

Parenteel van Wijpke Freerks is bijgewerkt

Wijpke Freerks is overleden vóór 29 maart 1834. Hij was gehuwd met Sijbrig Tjeerds.
Uit dit huwelijk is 1 kind bekend, Johannes Wijpkes Elsinga.

Johannes Wijpkes Elsinga trouwde in 1780 met Sijtske Tjeerds.
Uit dat huwelijk zijn 7 kinderen bekend.

Meer nakomelingen zijn te vinden in de betreffende overzichten:
Parenteel van Wijpke Freerks
of in een andere layout
Parenteel van Wijpke Freerks (nakomelingen)