Parenteel van Wijbe Klases

Parenteel van Wijbe Klases is bijgewerkt.

Wijbe Klases is geboren rond 1744 en overleed in 1807 in Akkrum (nalatende 5 kinderen). Hij trouwde in 1780 in Grouw met Jeltje Lieuwes.

Uit dit huwelijk zijn 5 kinderen bekend:
Jantje Wybes Steegstra
Grietje Wiebes Steegstra
Klaas Wijbes Steegstra
Lieuwe Wijbes Elsinga
Janke Wybes Steegstra

Meer nakomelingen zijn te vinden in de betreffende overzichten:
Parenteel van Wijbe Klases 
of in een andere layout
Parenteel (Nakomelingen) van Wijbe Klases