Woonplaats

Woonplaats

Er zijn ook personen gevonden die rond 1811 de familienaam Elsinga/Elzinga zijn gaan gebruiken, maar die (nog) niet in de registers van naamsaanname zijn gevonden.
Voor zover bekend, zijn die personen hieronder vermeld bij de rond die tijd bekende woonplaats(en).

Via de links daarbij kunnen de nakomelingen en/of voorouders van die personen worden bekeken.
Onder woonplaats is de plaats vermeld waar zij rond 1811 woonden.
In de kolom woonplaats van/tot is de periode vermeld waarbinnen zij in die woonplaats voorkwamen.

Via de pagina Haza overzichten kan ook in het register van familienamen in de gehele database worden gezocht.

Woonplaats woonplaats van/tot Intern

nummer

Akkrum Johanna Elsinga * 1810 els065
Akkrum Lieuwe Wijbes Elsinga * 1788 029
Appelscha Albert Lubberts Elzinga 1859 – 1880 elz050
Beerta Elsien Jans Elzinga * 1766 028
Beerta Trijntje Jans Elzinga 1790 – 1845 028
Beerta Klaas Jans Elzinga * 1773 028
Beetgum Fokke Alberts Elsinga 1781 – 1838 elz047
Blijham Ettje Elzes Elzinga 1753 – 1841 9012
Blijham Eltje Klasens Elzinga ovl. 1843 039
Blijham Jantjen Elzes Elsinga 1764 – 1848 9012
Britswerd Pietje Martens Elzinga 1815 – 1854 032
Buitenpost Klaas Sijbrens Elzinga 1812 – 1826 els064
Dokkum Albert Martens Elzinga 1787 – 1826 030
Dokkum Corneliske Jans Elsinga 1743 – 1812 els102
Dokkum Hinke Jans Elsinga 1739 – 1793 els102
Dokkum Trijntje Jans Elsinga 1735 – 1810 els102
Firdgum Johannes Wijpkes Elsinga 1780 – 1834 019
Garijp Jan Melles 1782 – 1827 els063
Garsthuizen Jan Eltjes Elzinga 1790 – 1866 040
Harlingen Jan Phillippus Elsinga 1784 – 1816 els067
Huizum Dirk Johannes Elzinga 1745 – 1827 9015
Huizum Johannes Pieters Elzinga 1747 – 1804 033
Huizum Harmen Johannes Elsinga 1758 – 1819 033
Leeuwarden Evert Eizes Elzinga 1781 – 1817 031
Leeuwarden Frans Christiaans Elzinga 1788 – 1859 038
Leeuwarden Gelske Sijbrens Elsinga 1799 – 1822 els064
Leeuwarden Sijbren Klasen Elsinga 1753 – 1828 els064
Nieuw Scheemda Augustinus Wichbolts Elsinga 1744 – 1815 els066
Oldeboorn Lieuwe Wijbes Elsinga 1820 – 1868 029
Oostwold – Midwolda Klaas Jans Elzinga 1813 – 1824 028
Oude Pekela Elsien Jans Elzinga ovl. 1824 028
Sleen (Drenthe) Jacob Elsing 1754 – 1798 034
Smallingerland Reinder Geerts Elzinga 1795 – 1871 elz049
Sneek Johanna Elsinga 1835 – 1867 els065
Stavoren Evert Johannis Elzenga 1779 – 1787 9013
Stavoren Johannes Everts Elsinga 1785 – 1855 9013
Surhuizum Coert Clazes van Elsinga 1773 – 1812 els038
Tzummarum Baukje Jans Elzinga 1778 – 1842 els100
Tzummarum Jan Oedses Elsinga 1811 – 1848 els100
Vrouwenparochie Pier Pieters Elsinga 1790 – 1858 els068
Westerlee Eltje Klasens Elzinga * rond 1778 039
Weststellingerf

(Elsloo, Steggerda en Wolvega)

Arent Jans Elzinga 1761 – 1828 elz048
Wierum (Fr.) Jan Melles 1753v – 1815 els101
Winsum (Fr.) Johannes Martens Elsinga 1791 – 1843 032
Winsum (Fr.) Pietje Martens Elzinga * 1786 032
Winschoten Jan Jacobs Elsinga 1805 – 1837 034
Workum Folkert Jans Elsinga 1773 – 1819 9010
Zwolle Arent Jans Elsinga 1798 – 1838 035
prov. Drenthe

(div.plaatsen)

Jan Arents Elsinga 1758 – 1833 035