Home

Welkom

Op deze website en op www.elsinga-s.nl zijn de genealogische gegevens en de verzameling bidprentjes te vinden. Meer uitleg en informatie over de onderzochte familienamen en de soorten overzichten is te vinden op www.elsinga-s.nl.

Behalve voor de genealogische gegevens is daar ruimte ingeruimd voor de gegevens uit Friesland van Anton Musquetier (Altijd Strijdvaardig).

Aanvullingen en bidprentjes (gescand of origineel) zijn nog steeds welkom.