Generatie III
In deze generatie zijn 5 gezinnen met kinderen bekend met in totaal 31 kinderen. Kinderen uit deze gezinnen zijn geboren tussen 1770 en 1805. De kinderen uit deze gezinnen zijn afkomstig uit Workum (23x), Makkum (6x), Medemblik en Harlingen.

 


III - A.
Teekle Sjoerds Hobma
koopman

Gedoopt 8 okt 1742 te Workum.
Overleden 20 okt 1815 te Workum.

zoon van II-B. Sjoerd Teekles

 


huwelijk
14 nov 1767
te Workum
 
Jantje Gerrits

 
Geboren te West-Terschelling.
Overleden < 9 dec 1769.

huwelijk
6 dec 1769
te Workum
 
Berber Jacobs

zonder beroep

 
Geboren ±1747 te Stavoren.
Overleden 5 dec 1819 te Workum.
 
dochter van Jacobus Harmens en Pietje Ages
 Kinderen:
 1. Pietje Teekles Hobma (1770-1834) (zie IV-A)
 2. Sjoerd Teekles Hobma (1771-?)
 3. Hinke Teekles (1775-?) (zie IV-B)
 4. Antje Teekles Hobma (1778-1844)
 5. Jacob Teekles Hobma (1780-1829) (zie IV-C)
 6. Beertje Teekles (1784-?)
 7. Greult Teekles (1786-?)

III - B.
Rienk Sjoerds
vroedsman

Gedoopt 20 nov 1744 te Workum.
Overleden 14 mei 1808 te Workum.

zoon van II-B. Sjoerd Teekles

 


huwelijk
27 okt 1771
te Workum
 
Anke Tjepkes

 
Gedoopt 19 nov 1745 te Workum.
Overleden < 29 feb 1844.

huwelijk
22 apr 1787
te Workum
 
Aukje Aukes Postma

werkvrouw

 
Geboren 24 dec 1770 te Molkwerum.
Overleden 15 dec 1847 te Harlingen.
 
dochter van Auke Postma en Aukje Pieters
 Kinderen:
 1. Rink Rienks Hobma (1772-1836) (zie IV-D)
 2. Jantje Rienks Hobma (1778-1844) (zie IV-E)
 3. Geertje Rienks (1779-?)
 4. Sjoerd Rienks (1782-?)
   
 5. Auke Rienks Hobma (1788-?)
 6. Antje Rienks Hobma (1790-?)
 7. Niesje Rienks Hobma (1792-1858)
 8. Greult Rienks Hobma (1793-1875) (zie IV-F)
 9. Elan Rienks Hobma (1795-1847) (zie IV-G)
 10. Sjoerd Rienks Hobma (1798-1873) (zie IV-H)
 11. Berber Rienks Hobma (1800-1854) (zie IV-I)
 12. Haring Rienks Hobma (1802-<1864) (zie IV-J)
 13. Hendrik Jacobus Hobma (1805-1864) (zie IV-K)

III - C.
Gosse Sjoerds Hobma

Gedoopt 18 nov 1746 te Workum.
Overleden 1808 te Makkum.

zoon van II-B. Sjoerd Teekles

 


huwelijk
28 jun 1778
te Makkum
 
Akke Sybrens

 

Overleden 1802 te Makkum.
 
dochter van Sybren Sybrens en Aaltje Jans
 Kinderen:
 1. Sjoerd Gosses (1779-?)
 2. Jan Gosses (1781-?)
 3. Sijbrand Gosses (1784-?)
 4. Hinke Gosses (1785-?)
 5. Sjoerd Gosses (1786-?)
 6. Aaltje Gosses Hobma (1797-?) (zie IV-L)

III - D.
Greeult Sjoerds

Gedoopt 4 jan 1753 te Workum.
Overleden 24 apr 1786 te Workum.

zoon van II-B. Sjoerd Teekles

 


huwelijk
11 mrt 1781
te Workum
 
Pietertje Hermanides

 
Gedoopt 29 okt 1758 te Hindeloopen.
 
dochter van Jurjen Hermanides en Pietertje Hempenius
 Kinderen:
 1. Jurjen Greults (1782-?)
 2. Sjoerd Greults (1784-?)

III - E.
Sierk Sjoerds Hobma
koopman

Gedoopt 26 feb 1755 te Workum.
Overleden 22 jan 1845 te Workum.

zoon van II-B. Sjoerd Teekles

 


huwelijk
30 jan 1780
te Workum
 
Sietske Wiegers Metselaar

 
Gedoopt 19 feb 1755 te Workum.
Overleden 4 mei 1816 te Workum.
 
dochter van Wieger Cornelis en Fokjen Foppes
 Kinderen:
 1. Sjoerd Sierks Hobma (1782-1850) (zie IV-M)
 2. Wieger Sierks Hobma (1785-1828) (zie IV-N)
 3. Greult Sierks Hobma (1790-1841) (zie IV-O)