Generatie VI
In deze generatie zijn 31 gezinnen met kinderen bekend met in totaal 159 kinderen. Kinderen uit deze gezinnen zijn geboren tussen 1853 en 1910. De kinderen uit deze gezinnen zijn afkomstig uit Bolsward (40x), Wonseradeel (16x), Hennaarderadeel (15x), Wymbritseradeel (11x), Westhem (10x), Oosterend - Hennaarderadeel (6x), Sneek (5x), Doniawerstal (5x), Wommels (4x), Stavoren (3x), Burgwerd (3x), Idzega (3x), Heeg (3x), Workum (3x), Leeuwarderadeel (2x), Goënga (2x), Amsterdam (2x), Hindeloopen (2x), Huizum (2x), Gaastmeer (2x), Leeuwarden (2x), Nijland - Súdwest Fryslân (2x), Oudega - Wymbr. (2x), Tjerkwerd (2x), Achlum, Hidaard, Midlum, Mirns, Goïngarijp, Roodhuis, Den Haag, Westhem - Blauwhuis, Wons en Lutkewierum.

 


VI - A.
Rein Baukes de Boer

Geboren 26 jul 1833 te Burgwerd.

zoon van V-A. Waltje Reins Miedema

 


huwelijk
14 mei 1864
te Hennaarderadeel
 
Pietje Ates Talsma

 
Geboren 11 mei 1839 te Hidaard.
 
dochter van Ate Pieters Talsma en Ypkjen Jans Douma
 Kind:

     Waltje de Boer (1866-?)
 


VI - B.
Okke Baukes de Boer

Geboren 18 dec 1836 te Burgwerd.
Overleden 9 mrt 1874 te Sandfirden.

zoon van V-A. Waltje Reins Miedema

 


huwelijk
9 mei 1863
te Wymbritseradeel
 
Jantje Botes van der Werf

 
Geboren 16 mei 1842 te Tirns.
Overleden 5 feb 1909 te Lutkewierum.
 
dochter van Bote Feddes van der Werf en Antje Epkes Romkes
 Kinderen:
 1. Anna Okkes de Boer (1866-1908)
 2. Waltje Okkes de Boer (1868-1934)

VI - C.
Jan Baukes de Boer

Geboren 30 jun 1839 te Burgwerd.
Overleden 22 jan 1911 te Burgwerd.

zoon van V-A. Waltje Reins Miedema

 


huwelijk
12 mei 1866
te Wonseradeel
 
Akke Gaeles Galema

 
Geboren 7 aug 1845 te Tjerkwerd.
Overleden 20 mei 1877 te Burgwerd.
 
dochter van Gaele Ysbrands Galema (Michiel) en Elisabeth Jacobs van den Oever
 Kind:

     Michiel Jans de Boer (1867-1946)
 


VI - D.
Fetje Baukes de Boer

Geboren 23 okt 1841 te Edens.
Overleden 13 jan 1880 te Dronrijp.

dochter van V-A. Waltje Reins Miedema

 


huwelijk
4 jun 1870
te Hennaarderadeel
 
Luurtzen Franses Postma

 
Geboren 19 mei 1849 te Scharnegoutum.
 
zoon van Frans Luitzens Postma en Sytske Reins Minnema
 Kind:

     Frans Postma (1872-?)
 


VI - E.
Minke Baukes de Boer

Geboren 1 nov 1847 te Edens.
Overleden 9 apr 1928 te Workum.

dochter van V-A. Waltje Reins Miedema

 


huwelijk
7 mei 1870
te Hennaarderadeel
 
Siebren Sijtzes Dijkstra

 
Geboren 29 aug 1844 te Workum.
Overleden 30 jun 1928 te Workum.
 
zoon van Sijtze Jelgers Dijkstra en Marijke Klazes Veldman
 Kind:

     Marijke Dijkstra (1873-1964) (zie VII-A)
 


VI - F.
Rein Pieters Miedema

Geboren 29 jun 1840 te Burgwerd.
Overleden 1 feb 1917 te Blauwhuis.

zoon van V-B. Pieter Reins Miedema

 


huwelijk
25 apr 1872
te Wonseradeel
 
Anna Catharina de Boer

 
Geboren 10 feb 1851 te Makkum.
Overleden 26 mrt 1935 te Sint Nicolaasga.
 
dochter van Johannes Baukes de Boer en Lodewika Lunter
 Kinderen:
 1. Wobbelina Miedema (1877-1955) (zie VII-B)
 2. Margaretha Reins Miedema (1883-1952)

VI - G.
Gerrit Pieters Miedema

Geboren 14 aug 1843 te Burgwerd.
Overleden 4 jan 1915 te Westhem.

zoon van V-B. Pieter Reins Miedema

 


huwelijk
29 apr 1869
te Wonseradeel
 
Tjitje Jacobs Mulder

 
Geboren 20 aug 1848 te Franeker.
Overleden 9 apr 1885 te Westhem.
 
dochter van Jacob Jans Mulder en Japke Gerbens de Boer

huwelijk
20 nov 1886
te Wymbritseradeel
 
Wietske Huitema

 
Geboren 17 feb 1865 te Hieslum.
Overleden 17 mrt 1946 te Westhem.
 
dochter van Johannes Rientses Huitema en Trijntje Andries Symensma
 Kinderen:
 1. Jacoba Agatha Miedema (1870-1934)
 2. Petrus Gerrits Miedema (1872-1927)
 3. Jacob Miedema (1873-1950)
 4. Wobelina Miedema (1876-1944) (zie VII-C)
 5. Jan Gerrits Miedema (1878-1950) (zie VII-D)
 6. Catharina Miedema (1880-1949)
 7. Margaretha Miedema (1882-1953)
   
 8. Tjitje Miedema (1888-1939) (zie VII-E)
 9. Johannes Miedema (1889-?)
 10. Trijntje Gerrits Miedema (1890-1930)
 11. Juliana Gerrits Miedema (1892-1914)
 12. Johanna Miedema (1893-1943)
 13. Rein Gerrits Miedema (1894-1981)
 14. Anna Gerrits Miedema (1895-1935)
 15. Johannes Gerrits Miedema (1897-1987)
 16. Klaas Miedema (1898-1961)
 17. Rients Miedema (1899-1986)
 18. Agatha Miedema (1900-1973)
 19. doodgeboren dochter Miedema (1902-?)
 20. Boukje Miedema (1903-1975)

VI - H.
Liskje Jans Miedema

Geboren 16 aug 1834 te Tjerkwerd.
Overleden 22 aug 1879 te Tjerkwerd.

dochter van V-C. Johannes Reins Miedema

 


huwelijk
13 mei 1854
te Wonseradeel
 
Sybren Bontes Yntema

 
Geboren 22 jul 1831 te Bolsward.
Overleden 23 mei 1896 te Wonseradeel.
 
zoon van Bonte Everts Yntema en Aafke Sybrens Oostra
 Kinderen:
 1. Janneke Yntema (1855-?)
 2. Jan Yntema (1859-?) (zie VII-F)
 3. Bonte Yntema (1855-?)
 4. Aafke Yntema (1857-?)
 5. Hendrik Yntema (1861-?)
 6. Gerrit Yntema (1865-?)
 7. Houkje Yntema (1868-1940)
 8. Evert Yntema (1872-?)
 9. Tietje Yntema (1874-?)

VI - I.
Tietje Jans Miedema

Geboren 15 apr 1836 te Tjerkwerd.
Overleden 4 jun 1919 te Sneek.

dochter van V-C. Johannes Reins Miedema

 


huwelijk
7 mei 1859
te Wonseradeel
 
Jan Lolles van der Meulen

 
Geboren 4 jun 1834 te Dedgum.
 
zoon van Lolle Jans van der Meulen en Doetje Tiettes Tromp
 Kinderen:
 1. Janneke van der Meulen (1860-?)
 2. Lolle van der Meulen (1862-?)
 3. Doetje van der Meulen (1863-?)
 4. Jan van der Meulen (1863-?)
 5. Dutje van der Meulen (1866-?)
 6. Liskje van der Meulen (1866-?)
 7. Liskje van der Meulen (1870-?)
 8. Theodorus van der Meulen (1872-?)
 9. Oeke van der Meulen (1875-?)
 10. Maria van der Meulen (1879-?)

VI - J.
Jan Jans Miedema
veehouder

Geboren 17 jul 1845 te Wonseradeel.
Overleden 28 mei 1913 te Makkum.

zoon van V-C. Johannes Reins Miedema

 


huwelijk
13 mei 1871
te Wonseradeel
 
Catharina Jacobs Mulder

zonder beroep

 
Geboren 24 apr 1850 te Blauwhuis.
Overleden 13 dec 1912 te Makkum.
 
dochter van Jacob Jans Mulder en Japke Gerbens de Boer
 Kind:

     Jacoba Miedema (1873-1900)
 


VI - K.
Tietje Everts Yntema

Geboren 13 feb 1832 te Hennaarderadeel.
Overleden 13 jan 1865 te Burgwerd.

dochter van V-D. Gerritje Reins Miedema

 


huwelijk
13 mei 1860
te Bolsward
 
Pieter Gerrits Kuipers

 
Geboren 5 jan 1837 te Bolsward.
 
zoon van Gerrit Jilles Kuipers en Dieuwke Pieters Bakker
 Kind:

     Evert Kuipers (1862-1942) (zie VII-G)
 


VI - L.
Ringnerus Yntema

Geboren 9 jun 1835 te Hennaarderadeel.
Overleden 25 jul 1913 te Wymbritseradeel.

zoon van V-D. Gerritje Reins Miedema

 


huwelijk
10 mei 1862
te Wymbritseradeel
 
Ytje Sjoerds van der Schuit

 
Geboren 22 mei 1840 te Oudega - Wymbr..
Overleden 1 aug 1924 te Westhem.
 
dochter van Sjoerd Johannes van der Schuit en Gatske Piers Huitema
 Kind:

     Evert Ringenerus Yntema (1867-1956) (zie VII-H)
 


VI - M.
Pietje Douwes van der Tol

Geboren 17 okt 1826 te Burgwerd.
Overleden < 12 mei 1888.

dochter van V-F. Waltje Yettes Flapper

 


huwelijk
8 mei 1852
te Franekeradeel
 
Eelke Jans Ettema

arbeider

 
Geboren 11 dec 1823 te Bolsward.
 
zoon van Jan Baukes Ettema en Sjouk Eelkes Veltman (Susanna)
 Kinderen:
 1. Jan Ettema (1853-1897) (zie VII-I)
 2. Dominicus Ettema (1864-1931)

VI - N. Foto.
Intje Jacobs Flapper
boerendienstmeid

Geboren 16 nov 1832 te Workum.
Overleden 6 feb 1913 te Bolsward.

dochter van V-G. Jacob Yettes Flapper

 


huwelijk
24 mei 1856
te Wymbritseradeel
  Foto.
Sjieuwke Sijbrens Kamstra

 
Geboren 9 dec 1829 te Lutkewierum.
Overleden 23 feb 1897 te Lutkewierum.
 
zoon van Sybren Douwes Kamstra en Aafke Sjoukes van der Meer
 Kinderen:
 1. Aafke Sjieuwkes Kamstra (1857-?)
 2. Jacob Sjieuwkes Kamstra (1859-1935)
 3. Andrieske Sjieuwkes Kamstra (1862-?)
 4. Sybren Sjieuwkes Kamstra (1865-1916)
 5. Douwe Sjieuwkes Kamstra (1866-?)
 6. Jitte Sjieuwkes Kamstra (1869-?)
 7. Regnerus Sjieuwkes Kamstra (1871-?)
 8. Andries Sjieuwkes Kamstra (1873-?)
 9. Marijke Sjieuwkes Kamstra (1878-?)
 10. Andrieske Sjieuwkes Kamstra (1881-?)

VI - O. Foto.
Johannes Jacobs Flapper
boerenbedrijf

Geboren 2 mrt 1844 te Workum.
Overleden 11 dec 1933 te Sneek.

zoon van V-G. Jacob Yettes Flapper

 


huwelijk
21 sep 1873
te Gaasterland
 
Joukjen Reins Haarsma

 
Geboren 29 jul 1851 te Mirns en Bakhuizen.
Overleden 19 jan 1926 te Sneek.
 
dochter van Rein Franses Haarsma en Tjitske Nannes van der Meer
 Kinderen:
 1. Hiltje Johannes Flapper (Helena) (1875-1963)
 2. Tjitske Johannes Flapper (1879-?)
 3. Marijke Flapper (1881-?)
 4. Jeltje Flapper (1884-1889)
 5. Jacob Flapper (1886-1886)
 6. Jacob Flapper (1888-?)
 7. Jeltje Flapper (1891-1962)

 
Foto. Foto.

VI - P. Foto.
Petrus Jacobs Flapper

Geboren 2 mrt 1846 te Workum.
Overleden 23 jan 1933 te Amsterdam.

zoon van V-G. Jacob Yettes Flapper

 


huwelijk
16 mei 1885
te Workum
 
Sijke Folkerts Zijlstra (Cecilia)

 
Geboren 12 nov 1853 te Joure.
Overleden 27 mrt 1937 te Amsterdam.
 
dochter van Folkert Wierds Zijlstra en Akke Ruurds de Jong
 Kinderen:
 1. Jacob Flapper (1888-?) (zie VII-J)
 2. Hiltje Flapper (1889-1979) (zie VII-K)
 3. Agatha Flapper (1891-?)
 4. Folkert Flapper (1894-?)

VI - Q. Foto.
Andrieske Jacobs Flapper

Geboren 21 feb 1851 te Workum.
Overleden 19 jul 1929 te Hindeloopen.

dochter van V-G. Jacob Yettes Flapper

 


huwelijk
9 mei 1875
te Workum
 
Wiebren Hessels Kuipers

 
Geboren 4 dec 1846 te Workum.
Overleden 15 feb 1939 te Workum.
 
zoon van Hessel Hessels Kuipers en Wibrigjen Wiebrens Tromp
 Kinderen:
 1. Wiebrigjen Kuipers (1876-?)
 2. Jacob Kuipers (1878-?)
 3. Hessel Kuipers (1879-?)
 4. Hendrik Johannes Kuipers (1882-?)
 5. Jantje Kuipers (1885-?)

VI - R. Foto.
Lolle Johannes Flapper (Lodewijk)
melktapper

Geboren 28 apr 1836 te Oldeklooster - Frl..
Overleden 24 mei 1896 te Sneek.

zoon van V-H. Johannes Yettes Flapper

 


huwelijk
19 mei 1860
te Wymbritseradeel
  Foto.
Agatha Hessels van der Werf

zonder beroep

 
Geboren 5 nov 1837 te Tirns.
Overleden 30 nov 1925 te Sneek.
 
dochter van Hessel Feddes van der Werf en Baukje Fopkes Widmers
 Kinderen:
 1. Taetske Lodewijks Flapper (1861-1868)
 2. Baukje Lodewijks Flapper (1862-1922)
 3. Hessel Lodewijks Flapper (1863-?) (zie VII-L)
 4. Johannes Lodewijks Flapper (Willibrord) (1864-1897)
 5. Dieuwke Flapper (Theodora) (1866-1934)
 6. Ytte Lodewijks Flapper (1867-1868)
 7. Jitte Lodewijks Flapper (1868-1944) (zie VII-M)
 8. Taeke Lodewijks Flapper (1870-1949) (zie VII-N)
 9. Nieske Flapper (1871-1956)
 10. Taetske Flapper (Thecla) (1875-1949)
 11. Catharina Flapper (1876-1937)
 12. Fedde Flapper (1881-1916) (zie VII-O)

 
Foto. Foto. Foto. Foto. Foto. Foto.

VI - S.
Intje Johannes Flapper
dienstmeid

Geboren 15 aug 1837 te Oldeklooster - Frl..
Overleden ±1904 te Den Haag.

dochter van V-H. Johannes Yettes Flapper

 


huwelijk
9 mei 1863
te Wymbritseradeel
 
Johannes Sybrens Ydema

kunstenaar

 
Geboren 2 mei 1838 te Oudega - Wymbr..
Overleden te Den Haag.
 
zoon van Sybren Klazes Ydema en Joukje Lieuwes Mulder
 Kinderen:
 1. Joukjen Ydema (1864-1864)
 2. Johannes Ydema (1866-?) (zie VII-P)
 3. Sybren Ydema (1869-1869)
 4. Joukje Ydema (1871-?)
 5. Sijbren Ydema (1873-?)
 6. Ignatius Ydema (1876-1937)

VI - T. Foto.
Yette Johannes Flapper
arbeider

Geboren 30 sep 1838 te Oldeklooster - Frl..
Overleden 21 mrt 1914 te Oudega - Wymbr..

zoon van V-H. Johannes Yettes Flapper

 


huwelijk
10 mei 1868
te Bolsward
  Foto.
Sjieuwke Gerbens Pietersma

zonder beroep

 
Geboren 3 mei 1845 te Tjerkwerd.
Overleden 11 jul 1871 te Bolsward.
 
dochter van Gerben Sjieuwkes Pietersma en Akke Lolles van der Meulen

huwelijk
9 nov 1873
te Bolsward
  Foto.
Jantje Maurens Obbema

zonder beroep

 
Geboren 28 mrt 1850 te Witmarsum.
Overleden 6 apr 1935 te Oudega - Wymbr..
 
dochter van Maurens Gorrits Obbema en Rigtje Hessels Heyma
 Kinderen:
 1. Johannes Yettes Flapper (1870-1871)
   
 2. Johannes Yettes Flapper (1874-1942) (zie VII-Q)
 3. Regina Yettes Flapper (1877-1960)
 4. Maurits Yettes Flapper (1879-1977) (zie VII-R)
 5. Sjieuke Yettes Flapper (1882-1958)

 
Foto. Foto. Foto. Foto.

VI - U. Foto.
Yttje Johannes Flapper

Geboren 7 dec 1840 te Oldeklooster - Frl..
Overleden 20 dec 1890 te Wommels.

dochter van V-H. Johannes Yettes Flapper

 


huwelijk
14 mei 1862
te Hennaarderadeel
 
Pieter Wiebes Terpstra

koemelker

 
Geboren 25 okt 1833 te Huizum.
Overleden 25 apr 1895 te Wommels.
 
zoon van Wibe Petrus Terpstra en Lijsbeth Heeres Poelsma
 Kinderen:
 1. Elisabeth Terpstra (1863-1937) (zie VII-S)
 2. Taetske Terpstra (1864-1949) (zie VII-T)
 3. Wiebe Terpstra (1866-1957) (zie VII-U)
 4. Nieske Terpstra (1867-1895)
 5. Johanna Terpstra (1869-1937)
 6. Catharina Pieters Terpstra (1872-1934) (zie VII-V)
 7. Johannes Terpstra (1873-?)
 8. Baukje Terpstra (1874-1875)
 9. Baukje Terpstra (1876-1933) (zie VII-W)
 10. doodgeboren zoon Terpstra (1882-?)

 
Foto.

VI - V. Foto.
Michael Johannes Flapper
koemelker

Geboren 26 feb 1847 te Workum.
Overleden 24 jun 1881 te Bolsward.

zoon van V-H. Johannes Yettes Flapper

 


huwelijk
12 mei 1870
te Bolsward
 
Antje Gerbens Pietersma

 
Geboren 9 apr 1849 te Tjerkwerd.
Overleden 22 apr 1906 te Leeuwarden.
 
dochter van Gerben Sjieuwkes Pietersma en Akke Lolles van der Meulen
 Kinderen:
 1. Gerben Flapper (1871-1931) (zie VII-X)
 2. Johannes Flapper (1878-?) (zie VII-Y)
 3. Teetske Flapper (1873-1908) (zie VII-Z)
 4. Akke Flapper (1875-1878)

 
Foto. Foto.

VI - W.
Yette Symens Flapper
boerenknecht

Geboren 19 jul 1835 te Burgwerd.
Overleden 2 mei 1901 te Sneek.

zoon van V-I. Sijmon Yettes Flapper

 


huwelijk
9 mei 1863
te Wonseradeel
 
Anna Tjebbes Witteveen

 
Geboren 1 nov 1842 te Hieslum.
Overleden 16 aug 1920 te Sneek.
 
dochter van Tjebbe Josephus Witteveen en Trijntje Thomas Symonsma
 Kinderen:
 1. Siemon Yettes Flapper (1864-1928) (zie VII-AA)
 2. doodgeboren zoon Flapper (1866-?)
 3. Tjebbe Flapper (1868-1868)
 4. Tjebbe Flapper (1869-1949) (zie VII-AB)

VI - X.
Symontje Sijmens Flapper

Geboren 29 feb 1848 te Burgwerd.
Overleden 3 sep 1931 te Bolsward.

dochter van V-I. Sijmon Yettes Flapper

 


huwelijk
20 jun 1886
te Bolsward
 
Henderikus Wouters

schilder

 
Geboren 23 mei 1848 te Bolsward.
 
zoon van Marten Hendriks Wouters en Wijtske Johannes Taekema
 Kinderen:
 1. Simon Wouters (1887-?)
 2. Martinus Wouters (1889-?) (zie VII-AC)
 3. Machiel Wouters (1891-?)

VI - Y. Foto.
Waltje Okkes Flapper

Geboren 26 jun 1849 te Tirns.
Overleden 11 apr 1901 te Makkum.

dochter van V-J. Okke Yettes Flapper

 


huwelijk
24 mei 1879
te Wonseradeel
 
Broer Koelmans

 
Geboren 30 mei 1847 te Workum.
Overleden 18 nov 1938 te Makkum.
 
zoon van Johannes Jans Koelmans en Helena Alderts de Jong
 Kinderen:
 1. Johannes Koelmans (1880-1885)
 2. Okke Koelmans (1882-1882)
 3. Jetske Koelmans (1884-1926)
 4. Johannes Koelmans (1888-1888)

VI - Z.
Petrus Okkes Flapper
broodbezorger

Geboren 3 nov 1854 te Oosterend - Hennaarderadeel.
Overleden 2 mrt 1933 te Sneek.

zoon van V-J. Okke Yettes Flapper

 


huwelijk
6 mei 1883
te Bolsward
 
Geertje de Bruin

dienstbode

 
Geboren 2 nov 1857 te Burgwerd.
 
dochter van Taeke IJkes de Bruin en Baukje Hendriks Zilder
 Kinderen:
 1. doodgeboren zoon Flapper (1884-?)
 2. Baukje Flapper (1884-?) (zie VII-AD)
 3. Jetske Flapper (1885-1951)
 4. Intje Flapper (1887-?) (zie VII-AE)
 5. Taeke Flapper (1888-?) (zie VII-AF)
 6. Waltje Flapper (1890-?)
 7. Okke Flapper (1891-1891)
 8. Catharina Flapper (1892-1957)
 9. Okke Flapper (1895-1918)
 10. Yke Flapper (1897-1897)
 11. doodgeboren zoon Flapper (1899-?)

 
Foto. Foto. Foto.

VI - AA.
Yttje Okkes Flapper
zonder beroep

Geboren 18 jan 1857 te Oosterend - Hennaarderadeel.
Overleden 12 jun 1935 te Bolsward.

dochter van V-J. Okke Yettes Flapper

 


huwelijk
23 mei 1891
te Wonseradeel
 
Rients Huitema

veehandelaar

 
Geboren 31 mei 1866 te Hieslum.
Overleden 28 nov 1931 te Bolsward.
 
zoon van Johannes Rientses Huitema en Trijntje Andries Symensma
 Kind:

     Okke Huitema (1892-?)
 


VI - AB.
Akke Okkes Flapper

Geboren 31 okt 1859 te Oosterend - Hennaarderadeel.

dochter van V-J. Okke Yettes Flapper

 


huwelijk
30 mei 1891
te Wymbritseradeel
  zie VII - P.
Johannes Ydema

timmerman

 
Geboren 28 aug 1866 te Oudega - Wymbr..

zoon van VI-S. Intje Johannes Flapper

 Kind:

     Johannes Ydema (±1900-?)
 


VI - AC.
Yette Flapper
wagenmakersknecht

Geboren 18 okt 1858 te Burgwerd.
wonende te Bolsward

zoon van V-K. Durk Yettes Flapper

 


huwelijk
21 dec 1889
te Leeuwarderadeel
 
Adriaantje Scheepvaart

zonder beroep

 
Geboren 24 feb 1864 te Kollum.
Overleden 6 jun 1932 te Leeuwarden.
 
dochter van Gjalt Jans Scheepvaart en Antje Klazes Kamminga
 Kinderen:
 1. Theresia Flapper (?-1918)
 2. Dirk Flapper (1891-1974) (zie VII-AG)
 3. Ankje Flapper (1892-1962) (zie VII-AH)
 4. Gjalt Flapper (1897-1971) (zie VII-AI)
 5. Jan Flapper (1902-1960) (zie VII-AJ)

VI - AD.
Marijke Flapper

Geboren 13 dec 1860 te Burgwerd.
Overleden 16 dec 1941 te Leeuwarderadeel.

dochter van V-K. Durk Yettes Flapper

 


huwelijk
20 mei 1883
te Bolsward
 
Jan Hommes de Jong

schipper

 
Geboren 11 apr 1858 te Bolsward.
Overleden 2 apr 1950 te Soest.
 
zoon van Homme Pieters de Jong en Agnietje Pieters Polstra
 Kinderen:
 1. Homme de Jong (1884-?)
 2. Taetske de Jong (1886-?)
 3. Dirk de Jong (1887-?)
 4. Agnes de Jong (1889-?)
 5. Petrus de Jong (1891-1931) (zie VII-AK)
 6. Anna de Jong (1893-?)
 7. Johannes de Jong (1896-1984) (zie VII-AL)
 8. IJette de Jong (1897-?)
 9. Elisabeth Maria de Jong (1899-?)
 10. Eelke de Jong (1901-?)
 11. Antonius de Jong (1904-?)

VI - AE. Foto.
Elisabeth Flapper

Geboren 27 mrt 1866 te Bolsward.
Overleden 19 jan 1946 te Bolsward.

dochter van V-K. Durk Yettes Flapper

 


huwelijk
2 feb 1891
te Sneek
 
Johannes Cornelius van Bergen

 
Geboren 21 aug 1864 te Sneek.
Overleden 15 sep 1929 te Bolsward.
 
zoon van Anthonius van Bergen en Wijpkje de Ruiter
 Kinderen:
 1. Theresia Gerarda Frederika van Bergen (1892-?)
 2. Tresia Gerarda Maria van Bergen (1893-1941)
 3. Antonius Johannes van Bergen (1903-?)
 4. Theodorus Albertus van Bergen (1910-?)