Voorwoord
   Legenda
  • ouders bekend
        ¤   met foto


  zonder familienaam

  Amsing

  Andriessen

  Avink

  Bijlsma

  Blijstra

  Boer Hobma, de

  Boer, de

  Boersma

  Boxhoorn

  Broksma

  Elsinga

  Elzinga

  Faber

  Fransen

  Gaastra

  Glazema

  Groot, de

  Heersma

  Hermanides

  Hobma

  Jong, de

  Joustra

  Otma

  Prins

  Pylgroms

  Regoord

  Setten, van

  Steensma

  Vliet, van

  Vries, de

  Vrieswijk

  Weijmar

  Wiersma

  Zijlstra