Parenteel van Freerk Fokkes

Parenteel van Freerk Fokkes is bijgewerkt.

Freerk Fokkes trouwde in 1776 in Leeuwarden met Froukje Annes.
Uit dit huwelijk is 1 kind bekend:
Anne Freerks Elsinga, die in 1807 trouwde met Janke Liebbes Hoekstra en in 1829 met Berber Harkes Veninga.

Nakomelingen zijn te vinden in de betreffende overzichten:
Parenteel van Freerk Fokkes (5 generaties)
of in een andere layout
Parenteel (nakomelingen) van Freerk Fokkes (5 generaties).