Parenteel van Wybe Annes

Parenteel van Wybe Annes is bijgewerkt.

Wybe Annes trouwde in 1760 in Oostermeer met Grietje Beerns.
Uit dit huwelijk zijn 8 kinderen bekend.
Waaronder Rinse Wiebes Elsinga en Berend Wiebes.

Berend Wiebes trouwde in 1791 in Augustinusga met Grietje Tobias.
Grietje Tobias nam in 1811 als weduwe voor hun kinderen als familienaam de naam van der Meer aan.

Rinse Wiebes Elsinga trouwde in 1801 in Twijzel met Hiltje Jacobs Zinger.
Uit dit huwelijk zijn 5 kinderen bekend:

  1. Jakob Rinses Elsinga
  2. Jan Rinses Elsinga
  3. Wiebe Rinses Elsinga
  4. Dirk Rinses Elsinga
  5. Anne Rinses Elsinga

Meer nakomelingen van deze personen zijn te vinden in de betreffende overzichten:
Parenteel van Wybe Annes (5 generaties)
of in een andere layout
Parenteel nakomelingen Wybe Annes (6 generaties)