Parenteel van Laurens

Parenteel van Laurens is bijgewerkt.

Een achterkleinzoon van Laurens te weten Augustinus Wichbolts Elsinga, kwam voor met de familienaam Elsinga.
Augustinus Wichbolts Elsinga is gedoopt in Nieuw Scheemda op 22 november 1744.
Hij trouwde in 1784 met Dietjen Reinders.
Er zijn nog geen nakomelingen van hem bekend.

Zijn vader was Wigbolt Augustinus gedoopt in 1709 in Beerta, zoon van Augustinus Laurens en Eje Wigbolts.
Vader van Augustinus Laurens was Laurens.

Voor meer gegevens zie de betreffende overzichten:
Parenteel van Laurens
of in een andere layout
Parenteel van Laurens (nakomelingen)