Parenteel van Pijtter Pieckes

Parenteel van Pijtter Pieckes is bijgewerkt.

Pijtter Pijckes trouwde in 1693 met Hotske Hayes.
Uit dit huwelijk zijn 5 kinderen bekend.

Nakomelingen van dit echtpaar namen in 1811 onder andere de volgende familienamen aan:

  • Nijland
  • Piekema
  • Zijlstra

Pieter Piekes Nijland trouwde met Antje Jacobs Flapper.
Meer gegevens en nakomelingen zijn te vinden in de betreffende overzichten:
Parenteel van Pijtter Pieckes (7 generaties)
of in een andere layout
Parenteel (Nakomelingen) van Pijtter Pie
ckes (7 generaties)