Sible Harings Elsinga

Het overzicht van Sible Harings Elzinga is bijgewerkt.
Vergeleken met het eerdere overzicht uit 2015 zijn er geen aanvullingen gevonden.

Sible Harings Elsinga, nam in 1811 als familienaam de naam Elsinga aan. Hij woonde toen in Oosterlittens en gaf geen kinderen op.
Van Sibe Harings Elsinga zijn geen verdere gegevens gevonden.

Wel is in Jorwerd in 1826 ongehuwd overleden een Sibbele Harings.
Wellicht is dit dezelfde persoon, maar bewijs daarvan is nog niet gevonden.

Meer gegevens van beide personen zijn te vinden in het betreffende overzicht:
Sible Harings Elsinga