Parenteel van Folkert Sijbes

Parenteel van Folkert Sijbes is bijgewerkt

Folkert Sijbes trouwde in 1772 in Buitenpost met Froukjen Gerrits.
Uit dit huwelijk zijn 5 kinderen bekend, waaronder Sijbe Folkerts Elzinga.
Sijbe Folkerts Elzinga is geboren in 1774 in Buitenpost en overleed in 1854 in Akkerwoude.
In 1804 trouwde hij met Aafke Pieters en in 1811 nam hij als familienaam de naam Elsinga aan, hij gaf toen 3 kinderen op.

Meer nakomelingen van deze personen zijn te vinden in de betreffende overzichten:
Parenteel van Folkert Sijbes (3 generaties)
of in een andere layout
Parenteel (nakomelingen) van Folkert Sijbes (5 generaties)