Voorwoord
   Legenda
  • ouders bekend
        ¤   met foto


  zonder familienaam

  Aalsum, van

  Aalzum, van

  Adema

  Altena

  Asma, van

  Beek, van der

  Berg, van den

  Bergen, van

  Bergsma

  Bles, van der

  Boer, de

  Bonekamp

  Bootsma

  Bosma

  Brandenburg

  Brandsma

  Bruin, de

  Bruinsma

  Deden

  Dijkstra

  Dirks

  Elzinga

  Ettema

  Evers

  Flapper

  Galama

  Galema

  Gerritsma

  Hettinga

  Hiemstra

  Hijlkema

  Hobma

  Hoekstra

  Hofstede

  Homminga

  Huitema

  Huizinga

  Jong, de

  Jorna

  Kam, van de

  Kam, van der

  Kamstra

  Ketelaar

  Koelmans

  Kooiker

  Krul

  Kuipers

  Landman

  Langedijk

  Meer, van der

  Meulen, van der

  Miedema

  Nijland

  Palstra

  Pietersma

  Postma

  Potma

  Rijpma

  Roodhof

  Rooswinkel

  Siau

  Siemonsma

  Slijfer

  Swaga

  Teerenstra

  Teernstra

  Teppema

  Terpstra

  Terveer

  Tol, van der

  Tolsma

  Tromp

  Vallinga

  Veer, ter

  Veldman

  Veltman

  Verberne

  Visser

  Vleugel, van der

  Walta

  Werf

  Werf, van der

  Witteveen

  Wolff, de

  Wouters

  Ydema

  Yedema

  Ynnes

  Yntema

  Zee, van der

  Zijlstra

  Zwaga